Sayfanın işleticisi:

DV Deutschland Voucher GmbH
Überseeallee 10
20457 Hamburg

Müdür: Massimi Liliano Dipasquale

Fon: +49 (0) 40-822178990
Fax: +49 (0) 221310870 70

Merkez Hamburg Asliye
Mahkemesi – Tescil Mahkemesi Hamburg
HRB 17425
KDV-Numarasi: DE309540237
Vergi Numarası: 214/5803/5147

İçerik Mesuliyeti

Telemedya Kanunu’nun 7. paragrafı 1. fıkrası hükmünce hizmet sunucusu olarak bu sayfadaki bize ait içeriklerden genel yasa hükümleri gereğince sorumluyuz. Bununla beraber Telemedya Kanunu’nun 8 ila 10. paragrafları hükmünce hizmet sunucusu olarak aktarılmış veya kaydedilmiş yabancı bilgilerin denetimine ya da hukuka aykırı fiileri işaret eden durumların araştırılmasına yükümlü değiliz. Genel yasa hükümlerinden kaynaklanan bilgileri kaldırma ya da bilgilerin kullanımını engelleme yükümlülükleri bundan bağımsızdır. Fakat buna ilişkin mesuliyet ancak somut hak zedelenmesinin öğrenilmesinden itibaren mümkündür. İlgili hak zedelenmesinin ihbarı durumunda içeriği vakit geçirmeksizin kaldıracağız.

Linkler için mesuliyet

Teklifimiz üçüncü şahıslara ait olan ve içeriğine etkide bulunmadığımız harici web sitelerinin linklerini içermektedir. Bu sebeple bu yabancı içerikler için de hiç bir sorumluluk alamamaktayız. Bağlantılı sayfaların içerikleri için daima sayfanın ilgili sunucusu veya işleticisi sorumludur. Bağlantılı sayfalar bağlanım sırasında olası hukuka aykırılıklara karşı kontrol edildi. Bağlanım sırasında hukuka aykırı içerikler tespit edilebilmiş değildir. Bununla birlikte hak zedelenmesine ilişkin somut dayanak noktaları olmaksızın bağlantılı sayfaların daimi içerik kontrolü tarafımızdan taleb edilebilir değildir. İlgili hak zedelenmesinin ihbarı durumunda bu tür linkleri vakit geçirmeksizin kaldıracağız.

Fikri Haklar

Bu sayfadaki sayfa işleticisince oluşturulan içerikler ve eserler Alman Fikri Haklar Hukuku’na tabidir. Çoğaltma, işleme, yayma ve fikri haklar hukuku sınırları dışında kalan her türlü faydalanma ilgili yazarın veya hazırlayanın yazılı onayını gerektirir. Bu sayanın indirilmesi ve kopyalanması sadece hususi kullanım için izinlidir, ticari kullanıma kapalıdır. Bu sayfadaki içerikler işletici tarafından oluşturulmamışsa, üçüncü sahısların fikri hakları dikkate alınır. Bilhassa üçüncü şahıslara ilişkin içerikler böyle vasıflandırılmaktadır. Eğer buna rağmen bir fikri hak zedelenmesi dikkatinizi çekecek olursa, sizden münasip bir bildirim rica etmekteyiz. İlgili hak zedelenmesinin ihbarı durumunda bu tür içerikleri vakit geçirmeksizin kaldıracağız.

Kredi kartınızın sözleşme ortağı:

Advanzia Bank S.A.
9, rue Gabriel Lippmann
Parc d'Activité Syrdall 2
L-5365 Munsbach

Yasal Temsilci: Marc Hentgen, Eirik Holtedahl Ticaret Sicili R.C. Luxemburg B109476 KDV numarası: LU 20992462 Lüksemburg Hükümeti Maliye Bakanlığı’nca 47/05 numarası altında kredi enstitüsü olarak kabul edilmiş, Finanz Sektörü Denetleme Komisyonu’na (CSSF) tabi,
110, route d'Arlon
L-2991 Luxembourg
www.cssf.lu